Voordat ik de communicatietraining volgde, dacht ik niet zo over na hoe ik communiceerde. Ik dacht dat conflicten er bij hoorden. In de training zag ik dat er nog veel verbeterpunten mogelijk zijn en ik kreeg handvatten die ik toepas. Door actief te luisteren en het stellen van open vragen ga ik anders om met vooral situaties die irritatie opleveren. Zowel in mijn gezinssituatie als in contact met anderen, zoals collega’s. Wat mij aanspreekt in het contact met Monique is dat ze in staat is om de gesprekken goed te leiden, de aandacht te verdelen en iedereen in de waarde te laten. Ze haalt naar boven wat er speelt. Ze laat je zelf ontdekken wat het probleem is en hoe je dat zelf kunt oplossen. Ik kwam tot inzichten en door de kennis uit de training toe te passen zijn er minder irritaties, worden de problemen minder groot, zijn er minder ruzies en is er meer begrip voor de ander. Dat geeft mij meer rust en zelfvoldoening. Ik heb elke dag wel een moment dat ik denk: “Zo werkt het”.

Marieke (42 jaar, moeder en werkt in de zorg)