Ik was niet tevreden over de communicatie op mijn werk. Door het programma ben ik mij meer bewust geworden hoe communicatie werkt. Ik ben me daardoor meer bewust geworden van mijzelf (en anderen). Daardoor is het werk leuker geworden. Tijdens het programma kwam ik erachter dat terwijl ik dacht dat ik mij goed in een ander kon verplaatsen, ik toch vanuit mijn eigen referentiekaders denk. Ook kwam ik erachter dat duidelijk zijn niet hoeft te betekenen dat je geen rekening met anderen houdt. Verder kreeg ik als inzicht dat als ik aangeef wat ik graag wil, iemand anders daar rekening mee kan houden. Ik heb daardoor veel minder frustraties op het werk. Ik kan het veel beter scheiden, wat wel en niet mijn taak is. En als het niet mijn taak is, lekker daar laten waar het hoort. Bewust zijn daar niet verantwoordelijk voor te zijn, is fijn. Doordat er op het werk minder frustraties zijn, ben ik thuis ook gezelliger. En de grap is, nu ik op het werk beter aangeef wat ik graag zou willen, merk ik dat ik juist meer gewaardeerd wordt door mijn leidinggevende. Dat voelt goed.

Anouk (32 jaar, woont op een boerderij, werkt in de zorg)