Te Kiefte Coaching

Te Kiefte Coaching

Coaching van agrarische familiebedrijven

Programma

Programma ‘Effectief communiceren’ Simpele en effectieve vaardigheden voor meer geluk, plezier en rust in je leven’

Herken jij dat?

 • Er wordt niet naar jou geluisterd.
 • Je reageert altijd zo heftig, terwijl je dat helemaal niet zo bedoelt.
 • Je wilt niet op dezelfde manier met jouw kinderen omgaan als jouw ouders met elkaar omgingen.
 • Jij hebt zo weinig contact met jouw dochter.
 • Hoe kan ik op een respectvolle manier de ander vertellen dat ik mij irriteer aan zijn gedrag?
 • Er is altijd ‘gedoe’ aan tafel?
 • Jullie schreeuwen zo naar elkaar.
 • Jij wilt zo graag een respectvolle relatie met de mensen die jou dierbaar zijn.
 • Je denkt dat je niks interessants te vertellen hebt, dus hou je je mond maar.
 • Je wilt meer diepgang in jullie relatie?

En dan?

Jij wilt dit graag oplossen. Je wilt weten hoe je met iemand in gesprek kunt komen, hoe je kunt zorgen dat anderen ook naar jou luisteren en hoe je rustig in een gesprek kunt reageren.

Het ‘Effectief Communcieren’ is speciaal ontwikkeld om je op een eenvoudige en doeltreffende manier aan betere communicatieve vaardigheden te helpen. Dus geen bladzijden met teksten, maar materiaal waardoor er je direct betere communicatieve vaardigheden opdoet en meer rust ervaart in relaties. Want dit is mogelijk, ook voor jou! Mijn klanten bewijzen keer op keer dat je op de juiste manier weer meer rust in de relatie kunt ervaren, zonder heftige gesprekken en ruzies.

"Monique, JIJ, door jou is er zoveel bij ons veranderd. Jouw luisteren, jouw begrip, jouw adviezen en het jouw ‘er dwars doorheen prikken’. "

Inhoud van het programma: “Effectief Communiceren”

Simpele en effectieve vaardigheden voor meer geluk, plezier en rust in je leven.

Stap 1

Leef je droom

Je zoomt uit op je leven waardoor je met een frisse blik een nieuwe koers gaat uitzetten naar een leven met meer rust in de relatie.

Stap 2

Inzicht in jezelf

Je krijgt inzicht in jezelf en inzicht in communicatiepatronen van jezelf en van de mensen om je heen. Je krijgt inzicht van wie het probleem is, zodat je de verantwoording kunt laten bij wie het hoort.

Stap 3

Inzicht in gedrag

Je krijgt inzicht wat gedrag is en hoe je gedrag zonder oordeel kunt omschrijven. En je krijgt de 12 valkuilen, de echte energievreters voor de relatie.

Stap 4

Inzicht in gevoelens

Je leert wat gevoelens zijn. Hoe ze ontstaan en hoe je ze kunt herkennen. Wat hun functie is en hoe je ze in balans krijgt.

Stap 5

Inzicht in luisteren

Je leert hoe je op verschillende manieren kunt luisteren. En welke vragen er zijn en wanneer je welke vraag kunt stellen. Zo krijg je meer kennis en kun je kiezen hoe je reageert in een gesprek. Zo krijg je meer zelfvertrouwen in gesprekken.

Stap 6

Inzicht in feedback

Op basis van een driestappenplan krijg je handvatten om de ander feedback te geven zonder de ander te kwetsen. Zo houden anderen ook rekening met jou.

Stap 7

Inzicht in conflict oplossen

Je leert het verschil tussen behoeften en een oplossing, zodat je meer opties hebt om conflicten op te lossen.

In het ‘Effectief communiceren’-pakket krijg je tips en leer je vaardigheden, zodat je met meer gemak:

 • de juiste vragen stelt, afhankelijk van de situatie, zodat je gemakkelijker met iemand in contact komt;
 • luistert, zodat de ander zich begrepen voelt;
 • inziet van wie het probleem is, zodat jij je niet overal verantwoordelijk voor voelt;
 • je emoties herkent en benoemt;
 • je je bewust wordt van je (belemmerende) overtuigingen;
 • niet meer invult voor een ander;
 • je meer kwetsbaar op durft te stellen en
 • met meer zelfvertrouwen een gesprek aangaat.

"Mijn zoon vindt het fijn om met papa te praten. Dat doet mij goed."

Zodat:

 • je makkelijker je gevoel kunt uiten;
 • het weer gezellig wordt aan tafel;
 • je weer makkelijker in gesprek komt;
 • je weer geniet van het samenzijn;
 • jij je kinderen kunt helpen zelf hun probleem op te lossen;
 • je meer invloed ervaart in gesprekken en werksituaties;
 • je conflicten oplossen met de win-win methode.

Het ‘Effectief communiceren’-pakket bestaat uit een VIP-dagdeel, informatieve teksten en audiobestanden die je direct helpen je communicatievaardigheden te verbeteren. Ben je geïnteresseerd in het programma ‘Effectief Communiceren’, vraag NU het GRATIS interessegesprek aan.

Ervaringen

Monique, JIJ, door jou is er zoveel bij ons veranderd. Jouw luisteren, jouw begrip, jouw adviezen en het jouw ‘er dwars doorheen prikken’.

Ik ben Marieke, 33 jaar en moeder van 3 kinderen en help waar nodig in de kippenstal. Ik liep best tegen wat dingetjes aan en had na jaren praten en uitleggen, bij verschillende instanties, het gevoel van niet begrepen te worden.

Monique kwam bij ons voor het bedrijf. Zij stapte binnen en ik wierp haar voor de voeten of ze nog wat kon met mij. Zij bood iets heel moois aan: dit programma! (Effectief Communiceren, MtK.). Ik heb zoveel geleerd! In het programma leerde ik zonder oordeel te communiceren, te praten in ik-boodschappen, te luisteren naar anderen in een gesprek en gedachten anders te bekijken. Ook leerde ik vragen naar de behoeften van de ander. Maar ik leerde ook om mijn eigen behoeften kenbaar te maken.

Door Monique’s luisteren, geduld, doorvragen, meedenken (zou dit het zijn of dat?) en door te zeggen waar het op staat is zij zelf de grootste kracht van het programma.

Het belangrijkste inzicht dankzij het programma zijn inzicht in mijn angsten, mijn gedachten. Wat mooi en ook apart dat je zo dicht bij jezelf kunt komen. Toen kwam ik erachter wat je zelf kunt veranderen. Terwijl ik daarvoor dacht dat het zo moest. Door deze inzichten sta ik, samen met mijn man, nu anders in het leven; er is meer rust in het gezin en de relatie. Wij zijn meer een team. Meer gezin met elkaar.

Ik heb enorm veel begrip en ook pijn van jouw kant gevoeld en dat maakte het mede speciaal voor mij. Je weet waar je over praat.

Monique, JIJ, door jou is er zoveel bij ons veranderd. Jouw luisteren, jouw begrip, jouw adviezen en het jouw ‘er dwars doorheen prikken’. Jij bent het gouden randje zelf van deze zo leerzame, ontdekkende training.

Rust in mijn hoofd

Ik voelde me vaak onmacht in de communicatie met anderen, bijvoorbeeld de kinderen, terwijl ik heel veel van ze houd. Emoties beheersen dan het gesprek en mijn reactie is dan soms (te) heftig. Tijdens het programma ben ik mij bewuster geworden van mijn communicatie en daardoor van mijzelf. Hierdoor kan ik ook gericht actie ondernemen. Ik ben me bewust dat ik mijzelf kan veranderen, maar een ander niet. Ik heb rust in mijn hoofd gekregen. Ik stoor mij niet meer aan alles en bekijk de situatie nu ook van een andere kant. En ik bedenk of het mijn probleem is. Zo niet, dan trek ik de deur dicht. Als gesprekken niet helemaal tevreden zijn verlopen, kom ik terug op gesprekken i.p.v. alles te slikken.

Trudie (51 jaar woont op een boerderij, werkt in de zorg)

Mijn zoon vindt het fijn om met papa te praten. Dat doet mij goed.

Ik ben Gerco, 37 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij hebben een pluimveebedrijf en daarnaast heb ik een baan buiten de deur.

Voordat ik het programma Effectief Communiceren kocht, had de fipronilcrisis een gigantische impact op ons gezinsleven. Want wat in het bedrijf gebeurd, heeft ook invloed op het gezin. Op een heldere, duidelijke en ook humoristische manier heeft Monique mij laten proeven dat het belangrijk is om goed te communiceren, luisteren en tijd voor elkaar te nemen. Ik had ook geen directe verwachtingen van de cursus, maar ik ben situaties wel anders gaan zien en het heeft mij veranderd (in positieve zin!).

Wat mij aanspreekt in de samenwerking met Monique is dat ze in staat is om goed te luisteren, mij ondersteunde en geholpen heeft in moeilijke situaties. Zij zegt waar het op staat en geeft tips, handvatten en zij maakt het verhaal niet anders dan het is. Vooral in situaties dat het even niet ging was zij er voor ons. Daarom ben ik heel blij dat we de cursus zijn gestart.

Door het programma toon ik meer begrip voor de ander en blijf ik in de communicatie rustiger.

Monique, de manier waarop je bij ons in beeld bent gekomen was echt geen fijne manier. Toch ben ik, zijn wij (mijn vrouw en ik), heel blij dat we je hebben ontmoet. Wij zijn nu meer een team geworden. Dat had ik aan het begin van de cursus nooit gedacht. Onze zoon zegt dat hij het ook fijn vindt om met papa te praten. Dat doet mij echt goed.

Op het werk minder frustraties, dus ben ik thuis ook gezelliger

Ik was niet tevreden over de communicatie op mijn werk. Door het programma ben ik mij meer bewust geworden hoe communicatie werkt. Ik ben me daardoor meer bewust geworden van mijzelf (en anderen). Daardoor is het werk leuker geworden. Tijdens het programma kwam ik erachter dat terwijl ik dacht dat ik mij goed in een ander kon verplaatsen, ik toch vanuit mijn eigen referentiekaders denk. Ook kwam ik erachter dat duidelijk zijn niet hoeft te betekenen dat je geen rekening met anderen houdt. Verder kreeg ik als inzicht dat als ik aangeef wat ik graag wil, iemand anders daar rekening mee kan houden. Ik heb daardoor veel minder frustraties op het werk. Ik kan het veel beter scheiden, wat wel en niet mijn taak is. En als het niet mijn taak is, lekker daar laten waar het hoort. Bewust zijn daar niet verantwoordelijk voor te zijn, is fijn. Doordat er op het werk minder frustraties zijn, ben ik thuis ook gezelliger. En de grap is, nu ik op het werk beter aangeef wat ik graag zou willen, merk ik dat ik juist meer gewaardeerd wordt door mijn leidinggevende. Dat voelt goed.

Anouk (32 jaar, woont op een boerderij, werkt in de zorg)

Monique houdt mij een spiegel voor, waardoor ik eye-openers krijg. Mijn zelfvertrouwen is toegenomen.

Ik volg een communicatietraining omdat ik merk dat ik vaak invul wat anderen zeggen, waardoor diegenen vaak niet zeggen wat ze eigenlijk  willen zeggen.  Dit geldt voor in mijn werk maar vooral ook privé. Wat mij aanspreekt in de samenwerking met Monique is dat ze eerlijk en oprecht is. Daarnaast kan ze goed luisteren. Ze houdt mij een spiegel voor, waardoor ik eye-openers krijg. Door het geven van complimenten en zaken te relativeren, helpt Monique mij om mij meer te richten op de dingen die wel goed gaan, waardoor mijn zelfvertrouwen toeneemt en mijn faalangst vermindert. Ook heeft ze mij geleerd meer open vragen te stellen, waardoor anderen meer de kans krijgen te zeggen wat zij precies willen zeggen.

Lies (58 jaar)

Minder ruzies en meer begrip voor elkaar

Voordat ik de communicatietraining volgde, dacht ik niet zo over na hoe ik communiceerde. Ik dacht dat conflicten er bij hoorden. In de training zag ik dat er nog veel verbeterpunten mogelijk zijn en ik kreeg handvatten die ik toepas. Door actief te luisteren en het stellen van open vragen ga ik anders om met vooral situaties die irritatie opleveren. Zowel in mijn gezinssituatie als in contact met anderen, zoals collega’s. Wat mij aanspreekt in het contact met Monique is dat ze in staat is om de gesprekken goed te leiden, de aandacht te verdelen en iedereen in de waarde te laten. Ze haalt naar boven wat er speelt. Ze laat je zelf ontdekken wat het probleem is en hoe je dat zelf kunt oplossen. Ik kwam tot inzichten en door de kennis uit de training toe te passen zijn er minder irritaties, worden de problemen minder groot, zijn er minder ruzies en is er meer begrip voor de ander. Dat geeft mij meer rust en zelfvoldoening. Ik heb elke dag wel een moment dat ik denk: “Zo werkt het”.

Marieke (42 jaar, moeder en werkt in de zorg)

Te Kiefte Coaching
Wandersweg 8 | 7104 DD | Winterswijk Meddo
tel: 06 - 5388 2433 | monique@tekieftecoaching.nl

Op de kaart

Te Kiefte Coaching

Wandersweg 8 7104 DD Winterswijk Meddo 06 – 5388 2433