Te Kiefte Coaching

Te Kiefte Coaching

Coaching van agrarische familiebedrijven

Trainingen

Hoe houd ik mijn motivatie in moeilijke marktomstandigheden?

In deze training ontdekken de deelnemers manieren om beter om te gaan met factoren die het plezier in het werk aantasten. Denk aan regelgeving, moeilijke marktomstandigheden en negatieve berichtgeving. Je kan deze zaken zelf niet veranderen, maar wel hoe je er mee omgaat.

Bedrijfsopvolging. Er is een opvolger, maar hoe pak je het dan goed aan?

Met elkaar de zaken rond overname goed bespreken en tot voor alle betrokkenen goede besluiten te komen blijkt niet simpel. We gaan in op wat er allemaal geregeld moet worden, welke specialisten daar bij kunnen helpen en de manier waarop je dit onderling het beste kunt bespreken.

Verdienmodellen. Mogelijkheden om tot een beter rendement van het bedrijf te komen.

De agrarische sector staat onder druk en er komen nog veel veranderingen aan. Het rendement heeft daar vaak onder te leiden, investeringsbesluiten worden lastiger. In deze training onderzoeken we verschillende verdienmodellen en wat daar bij komt kijken. En welke optie past bij jezelf?

Partners in het bedrijf; communicatie en besluitvorming.

Echtgenoten, opvolgers, ouders van de echtgenoten: allen spelen ze een rol in het bedrijf, in de onderlinge communicatie en in de besluitvorming. Over grote en kleine zaken. In de praktijk blijkt dat niet altijd even gemakkelijk te lopen. In de training werken we aan een communicatiemodel dat hierbij helpt.

Mijn toekomst, hoe bepaal ik een koers waar ik weer in kan geloven?

Je bent soms het geloof in de toekomst even kwijt. Besluiten worden dan lastiger omdat je niet meer zeker weet waar je heen wilt. Dan is het goed om de tijd te nemen om die koers weer opnieuw te bepalen. In deze training bespreken we hoe je tot een goede koers (strategie) komt, en hoe je weet of die ook bij je past.

Leven na bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging. Hoe geef ik mijn leven een nieuwe inhoud?

Boer zijn is een manier van leven. Het besluit om te stoppen of over te dragen is dus vaak lastig. In deze training onderzoeken we met elkaar hoe je leven er na het stoppen uit zou kunnen zien. Is dat blanco of zijn er ook nieuwe mogelijkheden? Mogelijkheden waar je nooit aan toe kwam?

Het trainingsprogramma

Dit programma is samengesteld op basis van de ervaringen uit de keukentafelgesprekken met 200 boeren uit de gemeente Aalten en de individuele vervolgtrajecten die nu plaatsvinden. Het organiseren van trainingen is ook een van de aanbevelingen uit het verslag: Platteland Aalten in beweging.
Het is een goede aanvulling op de gesprekken en de trajecten. Voor sommige onderwerpen is een training juist zinvol. Je werkt met elkaar in kleine groepen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen is stimulerend. Alle trainingen worden door ervaren trainers gegeven, het bekende team van agrarisch coaches.

De gemeente Aalten is positief over de resultaten van het project, de grote deelname en de waardering vanuit de deelnemers voor dit initiatief. Het is dan ook mooi dat de gemeente ook deze vervolgstap positief oppakt. Door de financiële bijdrage van de gemeente zijn deze trainingen voor de deelnemers met een eigen bijdrage goed bereikbaar.

 

Groepsgrootte

Alle trainingen worden gegeven in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

 

Aantal bijeenkomsten

Alle trainingen worden gegeven in vier avonden en een terugkombijeenkomst. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om ca. 22.00 uur.

 

Trainers

De trainingen worden gegeven door het team agrarisch coaches. Bij elke training is aangegeven wie de trainer is. Zie de flyers per training.

 

Planning

Voor de planning van de trainingen , zie de betreffende flyer.

 

Kosten

Per training wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,-. Als van één bedrijf meerdere mensen trainingen volgen (dezelfde of een andere) is de bijdrage per extra deelnemer € 50,-.
Mocht de bijdrage voor u financieel een belemmering vormen, neem dan contact met ons op. We zoeken dan naar een geschikte oplossing.

 

Locatie

De trainingen worden zoveel mogelijk gegeven op locaties in het buitengebied. Zie ook hiervoor de pagina planning op de website.

 

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 8 maart. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uiterlijk een week voor de start van een training wordt besloten of de training doorgaat. Alle deelnemers die zich hebben aangemeld krijgen daar bericht van.
Klik hier voor het aanmeldformulier

 

Vragen?

Heb je interesse in één of meer van de trainingen maar je hebt nog vragen of je wilt even overleggen?
Neem dan contact op met je eigen coach of met: Monique te Kiefte: info@tekieftecoaching.nl of
06-53 88 24 33.

Te Kiefte Coaching
Wandersweg 8 | 7104 DD | Winterswijk Meddo
tel: 06 - 5388 2433 | monique@tekieftecoaching.nl

Op de kaart

Te Kiefte Coaching

Wandersweg 8 7104 DD Winterswijk Meddo 06 – 5388 2433