Ik voelde me vaak onmacht in de communicatie met anderen, bijvoorbeeld de kinderen, terwijl ik heel veel van ze houd. Emoties beheersen dan het gesprek en mijn reactie is dan soms (te) heftig. Tijdens het programma ben ik mij bewuster geworden van mijn communicatie en daardoor van mijzelf. Hierdoor kan ik ook gericht actie ondernemen. Ik ben me bewust dat ik mijzelf kan veranderen, maar een ander niet. Ik heb rust in mijn hoofd gekregen. Ik stoor mij niet meer aan alles en bekijk de situatie nu ook van een andere kant. En ik bedenk of het mijn probleem is. Zo niet, dan trek ik de deur dicht. Als gesprekken niet helemaal tevreden zijn verlopen, kom ik terug op gesprekken i.p.v. alles te slikken.

Trudie (51 jaar woont op een boerderij, werkt in de zorg)